Δημοψήφισμα 2015. Αναστολή εργασιών Δικαστηρίων

Διευκρινήσεις σχετικά με την αναστολή δικαστικών προθεσμιών

Το υπουργείο Δικαιοσύνης γνωστοποιεί απόφαση του υπουργού Ν. Παρασκευόπουλου, με την οποία ενόψει του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων 4 εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του και 3 εργάσιμες μέρες μετά, δηλαδή, από 30 Ιουνίου 2015 έως και 8 Ιουλίου 2015.

Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν πριν την 30η Ιουνίου 2015 και δεν περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται και μετά την 30η Ιουνίου 2015

Αναστέλλεται επίσης η διενέργεια πλειστηριασμών, εξώσεων και προσωπικών κρατήσεων.

Εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση έναρξης των Μεικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μεικτών Ορκωτών Εφετείων εφόσον έχουν προσδιορισθεί δικάσιμοι κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Επίσης εξαιρείται και η εκδίκαση των κακουργημάτων σε περιπτώσεις που λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων

Πηγή: dsa.gr