ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ. Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, στην κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, δίμηνης (2μηνης) χρονικής διάρκειας.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2015-2016.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόφ ΔΣ 37/2015 Πρόσληψη δίμηνου προσωπικού
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες