ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ. Προσλήψεις

Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες