ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ. Πρόσληψη 5 ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ