Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης. Πρόσληψη δικηγόρου

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης. Πρόσληψη δικηγόρου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης Δικηγόρου παρ΄ εφέταις στο Δήμο, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013, όπως ισχύει κάθε φορά.