ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Προσλήψεις

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΠΟΚΑΛ
Πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Iδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2016-2017
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Λευκάδας, για το έτος 2016.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες