ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ. Προσλήψεις

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΕΡΙ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΤΟΥΣ 2015”
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ”, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες