Προσλήψεις στον Δήμο Σαλαμίνας – 10 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων.

8  YE Εργατών καθαριότητας.

2  ΔΕ Οδηγών (Γ΄ κατηγορίας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Σαλαμίνας, οδός Λ. Κ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σαλαμίνας, δηλαδή από 05/10/2017 έως και 09/10/2017.