ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ. Προσλήψεις

48/2016 Έγκριση Πρόσληψης Εργαζομένων με 8μηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

46/2016 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

47/2016 Έγκριση Πρόσληψης Εργαζομένων με 2μηνη σύμβαση
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες