ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών

α) πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2015,

β) πρόσληψη εποχικού προσωπικού τριάντα οκτώ (38) εκπαιδευτικών, για την υλοποίηση του προγράμματος

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες