Δημοσιεύτηκε το ΠΔ προκήρυξης των εκλογών 2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 45/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 99/22.04.2023
Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 του Συντάγματος.

2. Την πρόταση της Κυβέρνησης που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, η οποία περιέχεται στην υπ’ αρ. 8/22.4.2023 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, για την ανανέωση της λαϊκής εντολής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αναφερόμενο σε αυτήν εξαιρετικής σημασίας εθνικό θέμα, την οποία και αποδεχόμαστε, αποφασίζουμε:

Διαλύουμε

τη Βουλή της ΙΗ ́ Περιόδου Προεδρευόμενης Δημοκρατίας, καλούμε τους εκλογείς για την εκλογή Βουλευτών την 21 Μαΐου 2023, ημέρα Κυριακή, και συγκαλούμε τη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές την 1 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00