Δημοτικές εκλογές 2023. Οι έδρες των δημοτικών συμβούλων

Δημοτικές εκλογές 2023. Οι έδρες των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας με βάση την απογραφή 2021

 

Αριθμ. 64716 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4844/01.08.2023
Ορισμός αριθμού εδρών δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 12 του ν. 4804/2021 με βάση τον μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στον Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας.

Άρθρο 1
Ο αριθμός των εδρών των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 12 του ν. 4804/2021, με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή, ορίζεται ο αναγραφόμενος ως ακολούθως:

 

Οι έδρες των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας