Δείτε αν το αυτοκίνητο σας είναι ασφαλισμένο

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών όπου μπορείτε να Δείτε αν αν το αυτοκίνητο σας είναι ασφαλισμένο (το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου σας είναι γνήσιο)Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών όπου μπορείτε να ελέγχετε την εγκυρότητα του συμβολαίου, με την καταχώρηση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του οχήματος


Δείτε το ασφαλιστήριο

Η Ελληνική Αστυνομία δίνει χρήσιμες συμβουλές που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε για τα ασφαλιστήρια των αυτοκινήτων μας.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία με αφορμή περιστατικά που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα και αφορούν στην έκδοση πλαστών ασφαλιστήριων συμβολαίων ΙΧ αυτοκινήτων, με θύματα ανυποψίαστους πελάτες – «ασφαλιζόμενους», που θεωρούν ότι κατέχουν γνήσια ασφαλιστήρια συμβόλαια, προτρέπει:
– να ζητάτε πάντοτε την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων,
– να εξετάζετε οπτικά και με ιδιαίτερη προσοχή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας, για τυχόν ενδείξεις παραποίησης,
– σε περιπτώσεις αμφιβολιών να επισκέπτεστε την παραπάνω ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών που η πρόσβαση είναι ελεύθερη για τον καθένα, χωρίς κάποιου είδους εξουσιοδότηση, όπου μπορείτε να ελέγχετε την εγκυρότητα του συμβολαίου, με την καταχώρηση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του οχήματος.
Εναλλακτικά, να επικοινωνείτε οι ίδιοι τηλεφωνικά απευθείας με τις ασφαλιστικές σας εταιρείες και να ζητάτε την επαλήθευση της εγκυρότητας του συμβολαίου σας,
– να απευθύνεστε στις αστυνομικές Αρχές σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή διαπίστωσης της μη εγκυρότητας του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας.