Δόσεις δανείου του ΤΠΚΔ που κρατούνται από συντάξεις του Δημοσίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ : Δόσεις δανείου του ΤΠΚΔ που κρατούνται από συντάξεις του Δημοσίου

Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών, από τη σύνταξη μηνός Οκτωβρίου 2014 (που θα καταβληθεί στους συνταξιούχους του Δημοσίου στις 29/09/2014), οι μεταβολές (εξοφλήσεις, αναπροσαρμογές, νέες καταχωρήσεις) που αφορούν δόσεις δανείων που λαμβάνουν συνταξιούχοι του Δημοσίου από το ΤΠΚΔ και κρατούνται από τη σύνταξή τους, θα γίνονται αυτόματα με αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από το ΤΠΚΔ απευθείας προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, χωρίς τη μεσολάβηση της Υπηρεσίας Συντάξεων.

Κατόπιν τούτου για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει ως προς το ποσό της δόσης που κρατείται από τη σύνταξή σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στο ΤΠΚΔ, το οποίο πλέον έχει την αποκλειστική ευθύνη, στα τηλέφωνα 213-211.65.55, 213- 21.16.266, 213-21.16.276 και 213-21.16.249 και ΟΧΙ στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ

Ο Γενικός Διευθυντής

Σπυρ. Ντάνος