ΔΥΠΑ. Αποτελέσματα πρόσληψης εργασιακών συμβούλων

Σήμερα, Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις 60 θέσεις εργασιακών συμβούλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU

 

Οι οριστικοί πίνακες

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων

Οριστικός Πίνακας Απορριφθεισών Αιτήσεων