ΕΦΚΑ. Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου 2017

Η Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017 και καταβολής εισφορών μηνός Φεβρουαρίου 2017 των μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών).

Σχετικά: ΕΦΚΑ. Εκτύπωση ασφαλιστικών εισφορών