Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 ιατρών, μηχανικών, αγροτών και δικηγόρων

Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 ιατρών, μηχανικών, αγροτών και δικηγόρων

Παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 όλων των κλάδων των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ έως 28 Φεβρουαρίου 2018

Σύμφωνα με ενημέρωση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Δημήτρη Βερβεσού, στη Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ (25-01-2018), ελήφθη απόφαση για παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 όλων των κλάδων των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ (δικηγόροι, μηχανικοί, ιατροί), έως 28 Φεβρουαρίου 2018Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Ο Ε.Φ.Κ.Α. ανακοινώνει ότι η προθεσμία καταβολής εισφορών

– του έτους 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ-TAN

– του Β εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

– του Β εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών) παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Η παράταση χορηγείται προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ένταξης των οφειλών αυτών στο νέο καθεστώς ρύθμισης, ν.4469/2017 περί «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών».

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή.

– – –
Η προηγούμενη απόφαση

Μετάθεση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών του 2016 (ιατρών, μηχανικών, αγροτών και δικηγόρων) για τον Ιανουάριο του 2018

Απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ για παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016, έως τις 31-01-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ και για όλους τους κλάδους, έως τις 31-01-2018, χωρίς προσαυξήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη προθεσμία έληγε στις 30 Νοεμβρίου 2017 και αφορά εισφορές γιατρών, μηχανικών, αγροτών και δικηγόρων.

Η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017

Ο Ε.Φ.Κ.Α. ανακοινώνει ότι η προθεσμία καταβολής εισφορών
– του έτους 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ
– του Β΄εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ
– του Β΄εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών)
παρατάθηκε έως την 31-1-2018.

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (π.χ. ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα, παροχές αγροτικής εστίας).

Σχετικά:

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι την 30-11-2017 λήγει η προθεσμία καταβολής εισφορών:

• έτους 2016 – για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ,

• Β εξαμήνου 2016 – για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ,

• Β εξαμήνου 2016 – για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών)

Επιπλέον, την ίδια ημερομηνία, λήγει:

Η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ και καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 5/2014 – 3/2017, για τους πωλητές Λαϊκών Λαχείων, ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ταυτόχρονα είναι μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών (παράταση σύμφωνα με την υπ. αριθμ. αριθ.417/Σ41/21-9–2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ).

Καλούνται οι ασφαλισμένοι να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές ώστε να διατηρήσουν ενεργά δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών.

ΣχετικάΕΦΚΑ Εκτύπωση ασφαλιστικών εισφορών από efka.gov.gr