Εγγραφές στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων 2018-2019

Εγγραφές στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων 2018-2019

Την επόμενη εβδομάδα (7-11 Μαίου 2018) ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής σε δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και οι δήμοι έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους τις σχετικές ανακοινώσειςΜέσα στην επόμενη εβδομάδα (7-11 Μαίου 2018) θα μπορούν οι γονείς και οι κηδεμόνες να υποβάλλουν αιτήσεις για την ένταξη των παιδιών τους σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2018-2019

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

Α. Έντυπα της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών:

  • Αίτηση εισαγωγής συμπληρωμένη από τους γονείς του παιδιού.
  • Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη από παιδίατρο, συνοδευόμενη από φωτοτυπία εμβολίων.
  • Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής του Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού και περί καταβολής των τροφείων .
  • Υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην περίπτωση μη κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης
  • Δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα

Β. Άλλα δικαιολογητικά:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (2018) ή υποβληθείσα φορολογική δήλωση (Ε1-2018) που αφορά εισοδήματα του 2017
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Βεβαίωση εργασίας γονέων ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό εργασίας ή ανεργίας.
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ η οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την κατοικία στο Δήμο

Σε 184 δήμους υποχρεωτική η φοίτηση στα νηπιαγωγεία από 4 ετών