Εισαγωγή μαθητών στην Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα Λακκιάς

Εισαγωγή μαθητών στην Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα Λακκιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την Εισαγωγή 40 μαθητών για το σχολικό έτος 2018-2019 στην ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΚΚΙΑΣ Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕφήβωνΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ με ειδικότητες: Γεωτεχνικού, Κοπτικής Ραπτικής, Ξυλουργικού, Πληροφορικής. Η φοίτηση διαρκεί 3 έτη. (έως 28 μαθητές)

2. ΑΣΚΗΣΙΜΩΝ όπου διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, κοινωνικών δεξιοτήτων και εργαστήρια Ταπητουργίας-Υφαντικής, Ξυλοτεχνίας, Εργοτεχνίας, Κοπτικής-Ραπτικής και Γεωτεχνικού. Η φοίτηση στα τμήματα των Ασκησίμων διαρκεί 4 έτη. (έως 7 μαθητές)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Ηλικία 14 έως 24 ετών
2. Διαγνωσμένη αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ειδικότερα:
Νοητική Υστέρηση (Σύνδρομο Downκ.α.)
Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (μέτριας και υψηλής λειτουργικότητας)
Σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες λόγω κακοποίησης, γονεϊκών παρεκκλίσεων ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας που επιφέρουν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, κ.α) και διαταραχές ομιλίας-λόγου που επιφέρουν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
3. Διαγνωστικές γνωματεύσεις- αξιολογήσεις από ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ΚΕΠΑ.

Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων από τις προβλεπόμενες θέσεις θα γίνει κατάταξη υποψηφίων με κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Η διακρίβωση για τη δυνατότητα ένταξης στην επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική αγωγή και την κατάταξη στα αντίστοιχα τμήματα γίνεται από αρμόδια επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του υποψήφιου μαθητή και της οικογένειάς του. Η εν λόγω αξιολόγηση γίνεται κατόπιν ραντεβού και περιλαμβάνει συνέντευξη του υποψηφίου και της οικογένειάς του.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

1. Αστυνομική ταυτότητα του υποψήφιου σπουδαστή.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Τίτλος σπουδών, αποδεικτικό εκπαίδευσης.
4. Διαγνωστικές γνωματεύσεις- αξιολογήσεις από ΚΕΔΔΥ, Δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ΚΕΠΑ.
5. Ιατρικές γνωματεύσεις εφ’ όσον παρακολουθείται σταθερά από γιατρό για θέματα υγείας και φαρμακευτικής αγωγής.
6. Βιβλιάριο εμβολίων.
7. Αντίγραφο Δικαστικής Συμπαράστασης ή Επιμέλειας (εφ’ όσον υπάρχει).
8. Έγχρωμη φωτογραφία.
9. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από την ΠΒΜ).
Στους μαθητές δίδεται εκπαιδευτικό επίδομα 2,95€ ημερησίως και προσφέρεται ελαφρύ γεύμα. Επίσης οι μαθητές μεταφέρονται από και προς το σχολείο δωρεάν, με μισθωμένα λεωφορεία του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή στα ανωτέρω τμήματα καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην γραμματεία της ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς από την ΤΡΙΤΗ 29/5/2018 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα Λακκιάς:
Ταχ. Διεύθυνση: ΟΑΕΔ ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ, 57006 ΛΑΚΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Γρηγορίου Βασίλειος και Πάσχου Παρασκευή
Τηλ. Επικοινωνίας: 23960-23201, 23960-22720, Φαξ: 23960-23201. Email: [email protected]