Έκδοση αργυρού νομίσματος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΝΕΑ ΚΩΜΩΔΙΑ – ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

Αριθμ. οικ. 2//0025 – ΦΕΚ B 1824 – 22.06.2016

Έκδοση αργυρού νομίσματος (silver), ονομαστικής αξίας €10, με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΝΕΑ ΚΩΜΩΔΙΑ – ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση αργυρού νομίσματος (silver)ονομαστικής αξίας €10, με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΝΕΑ ΚΩΜΩΔΙΑ – ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ»

Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των δύο χιλιάδων (2.000) τεμαχίων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα ,15 Ιουνίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ