Έκδοση αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων, κοπής 2022

Έκδοση αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων, κοπής 2022

 

Αριθμ. 2/81280/0025 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 843/25.02.2022
Έκδοση αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων, κοπής 2022, με θέματα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ – ΞΕΝΟΦΩΝ», «2022 – ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» και «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση των ακόλουθων συλλεκτικών νομισματικών προϊόντων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος:

Α) Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 10€, κοπής 2022, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ», έως την ποσότητα των δύο χιλιάδων (2.000) τεμαχίων.

Β) Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 10€, κοπής 2022, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ – ΞΕΝΟΦΩΝ», έως την ποσότητα των χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων.

 
Γ) Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 6€, κοπής 2022, με θέμα «2022 – ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», έως την ποσότητα των δύο χιλιάδων (2.000) τεμαχίων.

Δ) Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 5€ σε συσκευασία τρίπτυχου εντύπου blister, κοπής 2022, με θέμα «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ», έως την ποσότητα των πέντε χιλιάδων (5.000) τεμαχίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως