Έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας μετά την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας

Έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας μετά την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτήσης της Ελληνικής ΙθαγένειαςΜετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) της απόφασης για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, η απόφαση αυτή κοινοποιείται από την Διεύθυνση Ιθαγένειας στην δηλωμένη διεύθυνση κατοικίας του Πολίτη που πολιτογραφήθηκε και στο Ληξιαρχείο.

Με την απόφαση αυτή ο Πολίτης πρέπει να προβεί στις παρακάτω περαιτέρω ενέργειες:

Αίτηση στον Δήμο για εγγραφή στο Δημοτολόγιο

Μετά την εγγραφή στο Δημοτολόγιο

α) υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση  Μετανάστευσης της Περιφέρειας (όπου υπάγεται) αίτηση για ακύρωση της άδειας διαμονής

β) υποβάλει αίτηση στο Ληξιαρχείο για να λάβει αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Μετά τα παραπάνω ακολουθεί η διαδικασία για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Η απόφαση κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας
  • Το διαβατήριο
  • Η απόφαση ακύρωσης της άδειας διαμονής από την αρμόδια Διεύθυνση  Μετανάστευσης της Περιφέρειας
  • Το αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
  • Ένα εκκαθαριστικό ή λογαριασμό ΔΕΚΟ
  • 2 φωτογραφίες
  • Έναν Έλληνα μάρτυρα ο οποίος μπορεί να είναι και συγγενής

Σχετικά:

Δικηγορικό γραφείο
«Ιωάννης Γκούσκος & Παναγιώτα Μανούσου»

Τηλ. 2103605246 – 2103302735  Κινητό: 6944897572
e-mail: [email protected] – [email protected]