Έκδοση χρυσού και αργυρού συλλεκτικού νομίσματος «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Αριθμ. οικ. 2/25030/0025 – ΦΕΚ B 826 – 28.03.2016
Έκδοση χρυσού και αργυρού συλλεκτικού νομίσματος με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Εγκρίνουμε την έκδοση των ακόλουθων συλλεκτικών νομισμάτων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος:

Α) Χρυσό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας € 200, κοπής 2016, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ − ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», έως την ποσότητα των χιλίων (1.000) τεμαχίων.

Β) Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας € 10, κοπής 2016, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ − ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», έως την ποσότητα των δύο χιλιάδων (2.000) τεμαχίων.