Έκδοση Χρυσού Συλλεκτικού Νομίσματος κοπής 2015 και ονομαστικής αξίας 50€

Αριθμ. 2/25729/0025 – ΦΕΚ B 1000 – 29.05.2015
Έκδοση Χρυσού Συλλεκτικού Νομίσματος κοπής 2015 και ονομαστικής αξίας 50€ με θεματολογία: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΔΕΛΦΟΙ»

Εγκρίνεται η έκδοση χρυσού συλλεκτικού νομίσματος κοπής 2015 ονομαστικής αξίας 50€, με θεματολογία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΔΕΛΦΟΙ».

Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των χιλίων νομισμάτων (1.000), τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος.