Έκδοση φορολογικής ενημερότητας από συμβολαιογράφους

TAXISnet

10/07/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας από Συμβολαιογράφους και Συμβολαιογραφικά Γραφεία.