Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από μέλη του ΟΕΕ

Καθορισμός των οργανικών μονάδων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) για την παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από μέλη του ΟΕΕ, οικονομολόγων και των λογιστών – φοροτεχνικών

Αριθμ. 60362 – ΦΕΚ B 1696 – 13.06.2016
Καθορισμός οργανικών μονάδων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου(ΑΠΕΔ)