Έκδοση Συλλεκτικού Νομίσματος κοινού μετάλλου κοπής 2015

Αριθμ. οικ. 2/48649/0025 – ΦΕΚ B 1687 – 13.08.2015
Έκδοση Συλλεκτικού Νομίσματος κοινού μετάλλου κοπής 2015 και ονομαστικής αξίας 5 € σε έντυπη συσκευασία (Blister set) αφιερωμένο στην επέτειο «100 χρόνια από τη γέννηση του Β. Τσιτσάνη»

Εγκρίνεται η έκδοση συλλεκτικού νομίσματος κοινού μετάλλου κοπής 2015 ονομαστικής αξίας 5 € σε έντυπη συσκευασία (blister set) αφιερωμένου στην επέτειο «100 χρόνια από τη γέννηση του Β. Τσιτσάνη».

Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των επτά χιλιάδων πεντακοσίων τεμαχίων (7.500), τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος.