Έκδοση σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ έτους 2014 (PROOF)

Αριθμ. οικ. 2/84248/0025 – ΦΕΚ B 3029 – 10.11.2014

Έκδοση σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ έτους 2014 σε ποιότητα τύπωσης PROOF.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη: (διατάξεις)
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ έτους 2014 σε ποιότητα τύπωσης PROOF συσκευασμένα σε κασετίνα.

Κάθε σειρά θα συνοδεύεται από αριθμημένο πιστοποιητικό αυθεντικότητας και θα περιλαμβάνει τις οκτώ ονομαστικές αξίες (από 1 λεπτό μέχρι 2€) κοπής 2014, καθώς και τα αναμνηστικά κέρματα των 2€, κοπής 2014, με αφορμή τον εορτασμό

α) «400 χρόνια από το θάνατο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (1614-2014)»

και

β) «150 χρόνια από την ενσωμάτωση των Ιονίων Νήσων (1864−2014)»

Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των δύο χιλιάδων πεντακοσίων σειρών, οι οποίες θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζα της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ