Εκδόθηκε νέα ΚΥΑ με τα μέτρα που ισχύουν για τον κορονοϊό

Εκδόθηκε νέα ΚΥΑ με τα μέτρα που ισχύουν για τον κορονοϊό

Τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν έως την Δευτέρα 13-09-2021

 

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

 

Αναλυτικά η νέα ΚΥΑ με τα μέτρα που ισχύουν έως την Δευτέρα 13-09-2021

 

 

Σχετικά:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19