ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκης. Πρόσληψη 2 πτυχιούχων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανθρωποκεντρική Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης Επιχειρηματικών Κτιρίων» (ECOBUILDING)» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες