Εκλογές 2023. Εφορευτικές επιτροπές. Προθεσμία αίτησης αντικατάστασης

Πρωτοδικείο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 5 Μαΐου 2023

Οι αιτήσεις αντικατάστασης των κληρωθέντων ως μελών (τακτικών ή αναπληρωματικών) των Εφορευτικών Επιτροπών για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 θα υποβάλλονται στο κτίριο 6 αίθουσα 1, από τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023, ώρες 10:00 έως 14:00, μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, ώρα 13:00.

Επισημαίνεται ότι οι αιτούντες υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους:

α) τον πρωτότυπο διορισμό του μέλους Εφορευτικής Επιτροπής,

β) πρωτότυπο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς τους (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας, άδεια οδήγησης),

γ) κάθε πρόσφορο έγγραφο προς απόδειξη του λόγου ανώτερης βίας που δικαιολογεί την αιτούμενη αντικατάσταση

Ο Πρόεδρος
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών
Χριστόφορος Λινός
Πρόεδρος Πρωτοδικών
 

Τι ισχύει για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών

Ορίστηκα μέλος εφορευτικής επιτροπής. Τι πρέπει να κάνω και αν δεν μπορώ να παραβρεθώ, ποιόν θα ενημερώσω

Σε κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ως πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη τακτικά  και τέσσερα μέλη (4) αναπληρωματικά, τα οποία δεν πληρώνονται (δεν προβλέπεται εκλογική αποζημίωση)

Όσοι ορίστηκαν μέλη των εφορευτικών επιτροπών, ειδοποιούνται με απόδειξη για το διορισμό τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία με φροντίδα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντα τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως

 

Στην πράξη συμβαίνουν τα εξής:

Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος του εκλογικού τμήματος, όταν αναλαμβάνει τα καθήκοντά του,  ενημερώνεται για τα ονόματα των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της εφορευτικής επιτροπής.

Αν κάποιο από τα οκτώ (8) μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν εμφανιστεί, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος έχει την δυνατότητα:

α) να ζητήσει από την Ελληνική Αστυνομία την ανεύρεση του μη παρουσιασθέντος στην διεύθυνση κατοικίας του και

β) να σημειώσει το όνομά του στον κατάλογο των εκλογέων του τμήματος, ούτως ώστε όταν προσέλθει να ψηφίσει, να του ζητήσει να παραμείνει στο εκλογικό τμήμα μέχρι το τέλος (διαλογής των ψήφων). Αν αυτός αρνηθεί να παραμείνει, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος μπορεί να ζητήσει την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας

 

Είμαι τακτικό μέλος εφορευτικής επιτροπής, αλλά δεν μπορώ να παραβρεθώ, ποιόν θα ενημερώσω;

Στο ενημερωτικό που έχετε λάβει, αναφέρει αν θα ενημερώσετε την εισαγγελία πρωτοδικών ή τον δήμο, στον οποίο έχετε τα εκλογικά σας δικαιώματα

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώσετε τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο του εκλογικού τμήματος

Φυσικά για τον λόγο που θα επικαλεστείτε, πρέπει να υπάρχουν και να επιδειχθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.