Εκλογές 2023. Ηλεκτρονική πληρωμή Δικαστικών Αντιπροσώπων και γραμματέων

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης Δικαστικών Αντιπροσώπων και γραμματέων για τις εκλογές 2023

 

Εφαρμογή καταβολής αποζημίωσης στους επόπτες εκλογών εξωτερικού, αναπληρωτές επόπτες εκλογών εξωτερικού, στους γραμματείς αυτών και στους αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και αναπληρωματικούς αυτών

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, συμπληρώνεται ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρέπει να εμφανίζεστε τουλάχιστον ως συνδικαιούχος και στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης από το Υπ. Εσωτερικών.

Αφορά αποκλειστικά στους δικαιούχους καταβολής αποζημίωσης επόπτες εκλογών εξωτερικού, αναπληρωτές επόπτες εκλογών εξωτερικού, στους γραμματείς αυτών και στους αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και αναπληρωματικούς αυτών

Εκλογές 2023. Εκλογική αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων και Γραμματέων

Αριθμ. 39027 – ΦΕΚ τεύχος Β 3074/09.05.2023
Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων, κ.λπ. (εντός Ελλάδας) Εποπτών εξωτερικού, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων, (εκτός Ελλάδας- απόδημοι) για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 καθώς και του τρόπου καταβολής τους

 

Υπηρεσία Πληρωμής Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

https://www.gsis.gr/Elections-May-2023