Εκλογές 25-05-2014. Ανακοίνωση για Δικαστικούς Αντιπροσώπους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Προς τους κ.κ. Αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων (Μέσω των Δήμων της χώρας)

Παρακαλούνται οι Δήμοι της χώρας να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους δικαστικούς αντιπροσώπους και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων για τα ακόλουθα:

2η ανακοίνωση ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα ακολουθείται η παρακάτω σειρά:

1. Εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. ∆ηµοτικές εκλογές (εφόσον διεξαχθούν οι επαναληπτικές).

3. Περιφερειακές εκλογές (εφόσον επίσης διεξαχθούν οι επαναληπτικές)

 

1η ανακοίνωση

A. Σειρά ανοίγματος καλπών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 21234/23-5/2014, η σειρά ανοίγματος των 3 καλπών (όπου ισχύει), καθορίζεται ως εξής :

Για τμήματα που αρίθμησή τους λήγει σε 1,3,5,7,9,0 η σειρά είναι

1. Ευρωεκλογές

2. Περιφερειακές

3. Δημοτικές

 

Για τμήματα που αρίθμησή τους λήγει σε 2,6 η σειρά είναι

1. Περιφερειακές

2. Δημοτικές

3. Ευρωεκλογές

 

Για τμήματα που αρίθμησή τους λήγει σε 4,8 η σειρά είναι

1. Δημοτικές

2. Περιφερειακές

3. Ευρωεκλογές

 

Επίσης τονίζεται ότι για την καταμέτρηση της κάλπης των Ευρωεκλογών, η μετάδοση των αποτελεσμάτων των ψήφων συνδυασμών προς το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να προηγηθεί της καταμέτρησης των σταυρών υποψηφίων. Αυτό ισχύει για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

 

B. Ερμηνεία ενδείξεων στους εκλογικούς καταλόγους για τους Έλληνες του εξωτερικού:

Η ένδειξη «ΨΕ» στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους αφορά στους Έλληνες που έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν στις ελληνικές προξενικές αρχές για τους Έλληνες υποψήφιους ευρωβουλευτές

Η ένδειξη «ΚΜ» στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους αφορά στους Έλληνες που έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν τους υποψήφιους ευρωβουλευτές άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. στο οποίο κατοικούν

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, εφόσον οι εκλογείς αυτοί εμφανιστούν να ψηφίσουν στην Ελλάδα για τις ευρωεκλογές, θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα υπογράφοντας τη σχετική υπεύθυνη δήλωση

 

Γ. Εκλογείς του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας.

Οι εκλογείς του άρθρου 27 του π.δ.26/2012 (στρατιωτικοί κλπ) εφόσον ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο εγγραφής τους, ψηφίζουν με την υπηρεσιακή τους ταυτότητα, προσκομίζοντας βεβαίωση ότι δεν έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Εφόσον δεν επιδείξουν τέτοια βεβαίωση, οι εκλογείς αυτοί δεν ψηφίζουν για τις ευρωεκλογές, αλλά μόνο για επαναληπτικές αυτοδιοικητικές εκλογές.