Εκλογές. Αλλάζουν τα βιβλία ψηφοφορίας και πράξεων εφορευτικής επιτροπής

Εκλογές. Αλλάζουν τα βιβλία ψηφοφορίας και πράξεων εφορευτικής επιτροπής

που εφεξής χρησιμοποιούνται από τις εφορευτικές επιτροπές

Αριθμ. 51712 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3139/19.07.2021
Καθορισμός βιβλίων πράξεων εφορευτικών επιτροπών και λοιπών βιβλίων ψηφοφορίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο των βιβλίων ψηφοφορίας και πράξεων εφορευτικής επιτροπής, που εφεξής χρησιμοποιούνται από τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων κατά τη διενέργεια Εθνικών εκλογών, Ευρωεκλογών και εκλογών για την Αυτοδιοίκηση ως εξής:

Α. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Α.1. Βιβλία για χρήση σε εκλογικά τμήματα εντός επικρατείας

Α.1.α Βιβλία Εκλογικών Τμημάτων
I. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο περιέχει:
– Το πρακτικό Νο 1
– Το πρακτικό Νο 2
II. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
III. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Υπέρ των Συνδυασμών.
IV. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Υπέρ υποψηφίων των Συνδυασμών και των Μεμονωμένων Υποψηφίων.

Α.1.β. Βιβλία Αμιγών Εκλογικών Τμημάτων Ετεροδημοτών
I. Βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών.
II. Βιβλίο πρωτοκόλλου ψηφοφορίας αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών.
III. Βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών κομμάτων, συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, συνδυασμών ανεξαρτήτων και μεμονωμένων υποψηφίων αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών.
IV. Βιβλίο διαλογής ψήφων προτίμησης υπέρ των υποψηφίων των συνδυασμών, αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών.

Α.1.γ. Βιβλία Μεικτών Τμημάτων Ετεροδημοτών
I. Βιβλίο πρωτοκόλλου ψηφοφορίας μεικτών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών.
II. Πρακτικό Νο 1 μεικτού εκλογικού Τμήματος ετεροδημοτών.
III. Πρακτικό Νο 2 μεικτού εκλογικού τμήματός ετεροδημοτών

Α.2. Βιβλία για χρήση σε εκλογικά τμήματα εκτός επικρατείας
I. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
II. Βιβλίο πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο περιέχει:
– Το πρακτικό Νο1
– Το πρακτικό Νο 2

Β. ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Β.1. Βιβλία για χρήση σε εκλογικά τμήματα εντός επικρατείας
i. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο περιέχει:
– Το πρακτικό Νο1
– Το πρακτικό Νο 2
ii. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
iii. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Υπέρ των Συνδυασμών.
iv. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Υπέρ υποψηφίων των Συνδυασμών και των Μεμονωμένων Υποψηφίων.

Β.2. Βιβλία για χρήση σε εκλογικά τμήματα εκτός επικρατείας.
i. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο περιέχει:
– Το πρακτικό Νο1
– Το πρακτικό Νο 2
ii. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.

 
 

Γ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Γ.1. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Α. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
(Βιβλίο κοινό για τις Δημοτικές και Κοινοτικές και Περιφερειακές Εκλογές).
Β. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο περιέχει:
– Το πρακτικό Νο 1
– Το πρακτικό Νο 2
Γ. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων, το οποίο περιέχει:
– Το Βιβλίο Διαλογής ψήφων Υπέρ των Συνδυασμών.
– Το Βιβλίο Διαλογής ψήφων Υπέρ των Υποψηφίων των Συνδυασμών.

Γ.2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
Α. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής Κοινοτικών
Εκλογών το οποίο περιέχει:
– Το πρακτικό Νο 1
– Το πρακτικό Νο 2
Β. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Κοινοτικών εκλογών, το οποίο περιέχει:
– Το Βιβλίο Διαλογής Υπέρ Συνδυασμών.
– Το Βιβλίο Διαλογής ψήφων Υπέρ των Υποψηφίων Συμβούλων κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων.
– Το Βιβλίο διαλογής ψήφων Υπέρ των μεμονωμένων Υποψηφίων Προέδρων κοινοτήτων κάτω των 300 κατοίκων.

Γ.3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ.
Α. Βιβλίο πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο περιέχει:
– Το πρακτικό Νο1
– Το πρακτικό Νο 2
Β. Βιβλίο διαλογής Ψήφων για τις Περιφερειακές εκλογές, το οποίο περιέχει:
– Το Βιβλίο (Πίνακα) Διαλογής Ψήφων Υπέρ των Συνδυασμών.
– Το Βιβλίο (Πίνακα) Διαλογής Ψήφων Υπέρ των Υποψηφίων των Συνδυασμών.

Κάθε άλλη σχετική απόφαση καταργείται μετά την δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως