Εξαγορά πέντε συντάξιμων ετών από όλους τους ένστολους

Επέκταση της δυνατότητας εξαγοράς πέντε συντάξιμων ετών («μάχιμης πενταετίας»), στο σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων και των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος

 

Η επέκταση της δυνατότητας αυτής προβλέπεται με διάταξη του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος» το οποίο θα τεθεί τις επόμενες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση.

Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των ενστόλων, καθώς το προεδρικό διάταγμα του 2007 εξαιρούσε σημαντικές ομάδες-ειδικότητες στρατιωτικών αλλά και αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών, παρότι στην πράξη πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Περαιτέρω στα αιτήματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ενστόλων είναι και η δυνατότητα αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας και στους καταταχθέντες μετά το 2011.

 
 

Να σημειωθεί ότι η λεγόμενη και «μάχιμη πενταετία», ήτοι ο χρόνος υπηρεσίας έως πέντε ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για εργασία πέραν του πενθημέρου, δηλαδή, το ανώτατο όριο της δυνατότητας εξαγοράς είναι μία πενταετία, με συνολικό κόστος 2.400 ευρώ (40 ευρώ Χ 60 μήνες).