Εκτός λειτουργίας ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ την 13-06-2021

Εκτός λειτουργίας ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ την 13-06-2021

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ

 

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι την Κυριακή 13.6.2021 κατά τις ώρες 05:00 π.μ.- 10:00 π.μ., λόγω τεχνικών εργασιών που αφορούν στη συντήρηση του δικτυακού εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που αντλούν στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας και διαβατηρίου μέσω διαλειτουργικότητας (web services), ενδέχεται να παρουσιάσουν προβλήματα στην απόκρισή τους.

Στις ως άνω υπηρεσίες περιλαμβάνονται η πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΠΑ, η έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και η φόρμα επικοινωνίας με τον e-ΕΦΚΑ