Εκτός λειτουργίας η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Εκτός λειτουργίας η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας (13.11.2022)

 

Ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ 13.11.2022

Σας ενημερώνουμε ότι το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα παραμείνει εκτός λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας (13.11.2022)

Για επείγουσες περιπτώσεις μπορείτε να προβαίνετε σε χειρόγραφη συνταγογράφηση και εκτέλεση.

Οι φαρμακοποιοί παρακαλούνται:

1) Για την εκτέλεση συνταγών σήμερα να υπολογίζουν το ποσό πληρωμής του ασθενή μέσω του λογισμικού που χρησιμοποιούν και να εκτελέσουν τη συνταγή ηλεκτρονικά όταν αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος και

2) Για τα αποτελέσματα των rapid tests, να δίνουν σήμερα χειρόγραφη βεβαίωση και να καταχωρίσουν το αποτέλεσμα των rapid test στο Μητρώο Covid-19 όταν αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος.