Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet την Δευτέρα

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με κατεύθυνση τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών και της ποιότητας των υπηρεσιών της προγραμματίζει περαιτέρω αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής του G-Cloud. Η αναβάθμιση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)».

Οι εργασίες αναβάθμισης θα πραγματοποιηθούν τη προσεχή Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 και ώρα 07:00 – 08:00, κατά την οποία δεν θα είναι διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα από το σύνολο των συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης που φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣΨΔ, και κατ’ επέκταση οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες περίπου 135 φορέων (Υπουργεία, Δήμοι, Περιφέρειες κ.α.)

Λόγω των πλήθους των συστημάτων εκάστου φορέα, επιμέρους ψηφιακές υπηρεσίες τους ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της προαναφερόμενης περιόδου.

Όπως και σε προηγούμενες εργασίες, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προβλεπόμενη διάρκεια, για την ελαχιστοποίηση της επίπτωσης στην εξυπηρέτηση του κοινού