Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία όλων των εκπαιδευτικών λειτουργών

Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία των εν ενεργεία και συνταξιούχων εκπαιδευτικών λειτουργών

​Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία της χώρας, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομισθίων καθηγητών, η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα