Ελεύθερη είσοδος με κάρτα ανεργίας σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΜΔΜ/Φ32-Φ56/116176/69788/4489/1165 –

Ελεύθερη είσοδος σε Έλληνες πολίτες που διαθέτουν ενεργό κάρτα ανεργίας σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία, αρμοδιότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια ελευθέρας εισόδου σε Έλληνες πολίτες, οι οποίοι διαθέτουν ενεργό κάρτα ανεργίας, σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία, αρμοδιότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ