ΕΛΓΑ. Καταβολή ενισχύσεων την 15η Απριλίου 2014

ελγαΕΛΓΑ
Αθήνα, 14  Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 15 Απριλίου 2014 θα καταβληθούν από τον ΕΛΓΑ κρατικές οικονομικές ενισχύσεις ύψους 118.380,75 Eυρώ σε 209 παραγωγούς, για προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ).

Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν παραγωγούς των νομών:
Αττικής, Έβρου, Εύβοιας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Ρεθύμνου, Σάμου και Χίου.