Ελληνικό Κτηματολόγιο. Αλλαγή της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης

Ελληνικό Κτηματολόγιο. Αλλαγή της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης

Από την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 θα είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης για το Κτηματολόγιο

Η σχετική ανακοίνωση του Ελληνικού Κτηματολογίου αναφέρει τα εξής:

Η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης αλλάζει!Από την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 θα είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης για το Κτηματολόγιο

Παρακαλείσθε να οριστικοποιήσετε τυχόν εκκρεμείς δηλώσεις σας, διότι με την έκδοση της νέας εφαρμογής δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τους και θα πρέπει να συμπληρωθούν ξανά από την αρχή!

 

Η νέα εφαρμογή:

· Είναι περισσότερο φιλική στο χρήστη

· Είναι πλήρως συμβατή με όλους τους σύγχρονους browsers

· Είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των κωδικών taxisnet.

· Παρέχει πολλούς τρόπους για τον προσδιορισμό της θέσης της ιδιοκτησίας σας, καθώς ο εντοπισμός είναι πλέον υποχρεωτικός

· Δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων διαφόρων τύπων (tiff, jpeg, pdf), καθώς καταργείται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων.

Όσοι έχουν ήδη καταχωρήσει δήλωση ή έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία καταχώρησης της δήλωσης τους με την υφιστάμενη εφαρμογή, μπορούν να συνδεθούν στη νέα με τους κωδικούς τους, ανακτώντας πλήρως τόσο τα προσωπικά όσο και τα στοιχεία των δηλώσεων τους.