ΕΛΤΑ. Πρόσληψη 36 ατόμων ΔΕ μέσω ΑΣΕΠ

Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2016) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 2 – 18.03.2016

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριάντα έξι (36) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Οργανισμό «Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)» ΑΕ

Αιτήσεις από 06-04-2016 έως και 20-04-2016

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)» ΑΕ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 6 Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 20 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/03/asep2_2016-elta.pdf”]