Ενεργείς εφημερίες παρόχων υγείας από 1−1−2015 έως 31−12−2015

Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109740 – ΦΕΚ B 3485 – 24.12.2014

Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων