ΕΟΠΥΥ. Απόδοση δαπάνης για περίθαλψη σε Κράτος – Μέλος της ΕΕ

ΕΟΠΥΥ. Απόδοση δαπάνης για περίθαλψη σε Κράτος – Μέλος της ΕΕ

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων ασφαλισμένων για απόδοση δαπάνης για ιατρικώς αναγκαία περίθαλψη που τους παρασχέθηκε σε Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΧ, Ελβετία κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε αυτό