ΕΟΠΥΥ. ΠΕΔΥ. Λειτουργία Υγειονομικών Επιτροπών

eopyyΕΟΠΥΥ
Αθήνα, 28/2/2014
Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Υγειονομικών Επιτροπών

Με τον Ν. 4238/2014 τροποποιήθηκε ο σκοπός και ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ. Σκοπός πλέον του ΕΟΠΥΥ είναι η αγορά υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους καθώς και για τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους των ενταχθέντων ασφαλιστικών ταμείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Οργανισμού.

Συνεπώς ο ΕΟΠΥΥ ΔΕΝ διαθέτει πλέον Μονάδες Υγείας με ιατρικό προσωπικό (θεραπευτές και ελεγκτές γιατρούς) προκειμένου να παράσχει προς τους ασφαλισμένους τις υπηρεσίες υγείας τις οποίες παρείχε. Ο Οργανισμός διαθέτει μόνο συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς και τους υπηρετούντες γιατρούς της ΥΠΕΔΥΦΚΑ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ως εκ τούτου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 201/164/27.2.14 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ αποφασίστηκε ότι «αντικείμενο των ΑΥΕ για το μεταβατικό στάδιο μέχρι τη λειτουργία του ΠΕΔΥ, θα είναι η εξέταση των αιτημάτων των ασφαλισμένων για τη χορήγηση πάσης φύσης αναρρωτικών αδειών, όπως προβλέπεται από τους επιμέρους κανονισμούς των ασφαλιστικών ταμείων, τα εκκρεμούντα αιτήματα των ασφαλισμένων μέχρι σήμερα καθώς και τα νέα αιτήματα ασφαλισμένων που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιτροπών.

Αντικείμενο των ΒΥΕ θα είναι η εξέταση των ενστάσεων των ασφαλισμένων και των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ κατά των αποφάσεων των ΑΥΕ.»

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Συγκεκριμένα :

1. Στις επτά (7) Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ στην Αττική και στην μία (1) της Θεσσαλονίκης συστάθηκαν και θα λειτουργούν πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές. Οι Επιτροπές θα συνεδριάζουν καθημερινά, εξετάζοντας κατά προτεραιότητα τις εκκρεμότητες που παρέλαβαν από τις Μονάδες Υγείας. Ταυτόχρονα στις ΠΕ.ΔΙ. θα υπάρχει και Ελεγκτής Ιατρός.

2. Οι πενήντα επτά (57) Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ εκτός από τα εκκρεμή αιτήματα των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ που ήδη έχουν παραλάβει, θα παραλαμβάνουν και νέα αιτήματα ασφαλισμένων, που αφορούν τα προαναφερόμενα θέματα.

3. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ στις οποίες δεν θα λειτουργήσουν Υγειονομικές Επιτροπές, θα διαβιβάζουν τα αιτήματα σταδιακά στις επιτροπές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

4. Αιτήματα ΝΠΔΔ για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν την υγειονομική ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, θα εξεταστούν από τις επιτροπές του ΕΟΠΥΥ για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΠΕΔΥ. Οι αποφάσεις των επιτροπών που αφορούν τα εν λόγω αιτήματα θα διαβιβαστούν στα ΝΠΔΔ με ευθύνη των Διευθυντών των Περιφερειακών Διευθύνσεων από όπου εξετάστηκαν.

5. Τα θέματα που θα εξετάζουν οι Υγειονομικές Επιτροπές αφορούν πάσης φύσεως αναρρωτικές άδειες, χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε τέκνα-μέλη οικογένειας λόγω ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα, και πιθανά εκκρεμούντα αιτήματα για χορήγηση πρόσθετων ειδών-μηχανημάτων αποκατάστασης κτλ.

6. Εξυπακούεται ότι αιτήματα ασφαλισμένων που θα διαβιβαστούν από την περιφέρεια θα εξεταστούν χωρίς την παρουσία των ίδιων των ασφαλισμένων.

7. Αιτήματα για συνεχιζόμενη θεραπεία ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΕ, αλλά χορηγούνται από τον θεράποντα γιατρό και θεωρούνται από τον Ελεγκτή Γιατρό του ΕΟΠΥΥ για το μεταβατικό στάδιο ή όπως αλλιώς οριστεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στις εγκύους ασφαλισμένες, για την έγκριση αναρρωτικών αδειών θα ακολουθηθεί η διαδικασία που διέπει όλες τις υπόλοιπες αναρρωτικές, δηλαδή θα εξετάζονται από Υγειονομική Επιτροπή για το μεταβατικό στάδιο μέχρι να οριστεί διαφορετική διαδικασία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι έγκυες μπορούν να λαμβάνουν Βεβαιώσεις Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού από μαιευτήρες – γυναικολόγους των Κρατικών Νοσοκομείων, συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ καθώς και οι μη συμβεβλημένους (ιδιώτες) ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ. Σημειώνεται ότι για την αποζημίωση του εν λόγω επιδόματος αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και γενικότερα το κάθε ασφαλιστικό ταμείο χωριστά.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι έργο των ελεγκτών είναι η έγκριση ή μη παροχών (οπτικά, φυσικοθεραπείες, ειδική αγωγή, κλπ) όπως αυτές ορίζονται από τον ΕΚΠΥ. Παρακαλούνται τα τμήματα παροχών τόσο των ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ όσο και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να επιδείξουν ανεκτικότητα στο ζήτημα της έγκαιρής θεώρησης για το μεταβατικό στάδιο.

Σε ότι αφορά τη δήλωση ατυχήματος το ειδικό έντυπο οπωσδήποτε θα συμπληρώνεται από τον θεράποντα ιατρό κρατικού νοσοκομείου ή συμβεβλημένης κλινικής ή ιδιώτες (συμβεβλημένους ή μη) και μετά θα εγκρίνεται από τον ελεγκτή για το μεταβατικό στάδιο μέχρι να οριστεί διαφορετική διαδικασία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σημειώνουμε ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Συν φ.

1. Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής Και των Δήμων Αρμοδιότητας τους.

2.Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πανελλαδικά

3.Πίνακας με την κατανομή των ΠΕ.ΔΙ. σε Υγειονομικές Επιτροπές

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτρης Κοντός

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 2108202805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΤΑΥΡΟΣ, ΥΜΗΤΤΟΣ

ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Λωφ.Μαραθώνος& Κρήτης 2,ΠΑΛΛΗΝΗ) τηλ:2106663645 ΑΥΛΩΝΑ, ΑΧΑΡΝΑΙ, ΒΑΡΗ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΒΟΥΛΑ, ΚΕΡΑΤΕΑ, ΚΡΩΠΙΑ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΜΕΣΟΓΕΙΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΠΑΙΑΝΙΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΣΠΑΤΑ, ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΑΝΘΟΥΣΑ, ΑΝΟΙΞΗ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ(ΛΟΥΤΣΑ), ΑΦΙΔΝΑΙ, ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔOΝΕΣ, ΚΑΛΑΜΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΚΑΠΝΔΡΙΤΙ, ΚΟΥΒΑΡΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΜΑΛΑΚΑΣΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΟΠΟΥ, ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ, ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΠΙΚΕΡΜΙ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ, ΡΑΦΗΝΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΣΚΑΛΑ ΩΡΟΠΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΣΥΚΑΜΙΝΟΣ, ΩΡΟΠΟΣ

ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Γούναρη 22, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) τηλ:2106019805/803/808 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Ν.ΨΥΧΙΚΟ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΕΥΚΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΨΥΧΙΚΟ, ΕΚΑΛΗ, ΠΑΛΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Μπότσαρη 14, ΑΙΓΑΛΕΩ) τηλ:2105317186/5319119 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΛΙΟΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΧΑΪΔΑΡΙ

ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δήμητρος 59, ΕΛΕΥΣΙΝΑ)τηλ: 2105565501/502 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΖΕΦΥΡΙ, ΦΥΛΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΒΙΛΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΕΡΥΘΡΑΙ, ΜΑΝΔΡΑ, ΜΕΓΑΡΑ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΟΙΝΟΗ

ΠΕ.ΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ηρ.Πολυτεχνείου 19, ΠΕΙΡΑΙΑΣ)τηλ: 2104139363/365 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΝΙΚΑΙΑ, ΠΕΡΑΜΑ, ΑΙΓΙΝΑ, ΚΥΘΗΡΑ, ΥΔΡΑ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΠΕ.ΔΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Κολοκοτρώνη 47, ΚΑΛΛΙΘΕΑ)τηλ:2109485620/650 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΠΡΑΧΑΜΙ), ΑΛΙΜΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ

ΠΕΔΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Περιφερειακή Διεύθυνση – 001 Χαριλάου Τρικούπη & 30200 Μεσολόγγι 26310- 55683/ 55618
Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανίας Κύπρου
Περιφερειακή Διεύθυνση – 002 Ικονίου 6 21100 Ναύπλιο 27520-97568 , 97571
Ναύπλιο – Αργολίδας
Περιφερειακή Διεύθυνση – 003 Ελ. Βενιζέλου 4 22100 Τρίπολη 2710-230194 , 230189
Τρίπολη – Αρκαδίας
Περιφερειακή Διεύθυνση – 004 Σκουφά 97 47100 Άρτα 26810-21293-8
Άρτα – Άρτας
Περιφερειακή Διεύθυνση – 006 Αχαρνών 96 10434 Αθήνα 2108202802/805/829
– Κεντρική Αθήνα – Αττικής
Περιφερειακή Διεύθυνση – 007 Ηρώων Πολυτεχνείου 18532 Πειραιάς 210-4139363 , 210-
Πειραιάς – Αττικής 19 4139365
Περιφερειακή Διεύθυνση – 008 Λεωφόρος
Μαραθώνος και 15351 Παλλήνη 210-6663645
– Ανατολική Αττική
Κρήτης
Περιφερειακή Διεύθυνση – 009 Δήμητρας 59 19200 Ελευσίνα 210-5565501-2
– Δυτική Αττική
Περιφερειακή Διεύθυνση – 056 Γούναρη 22 15343 Αγία Παρασκευή 210-6019805(803 , 808)
– Ανατολική Αθήνα – Αττικής
Περιφερειακή Διεύθυνση – 057 Μάρκου Μπότσαρη 14 12210 Αιγάλεω 210-5317186 , 5319118
– Δυτική Αθήνα – Αττικής
Περιφερειακή Διεύθυνση – 058 Κολοκοτρώνη 47 17675 Καλλιθέα 210-9485620 , 210-
– Νότια Αθήνα – Αττικής 9485650
Περιφερειακή Διεύθυνση – 010 Αλ. Υψηλάντου 270 26110 Πάτρα 2610-361310/ 361311
– Πάτρα – Αχαΐας
Περιφερειακή Διεύθυνση – 011 Σοφοκλέους 40 32100 Λειβαδιά 22610-87580
– Λεβαδία – Βοιωτίας
Περιφερειακή Διεύθυνση – 012 Ευαγγελιστρίας 4 51100 Γρεβενά 24620-87739
– Γρεβενά – Γρεβενών
Περιφερειακή Διεύθυνση – 013 Διοικητήριο Δράμας 66100 Δράμα 2521351128
– Δράμα – Δράμας
Περιφερειακή Διεύθυνση – 014 Γεωργίου 85100 Ρόδος 22410- 43281 , -43180
– Ρόδος – Δωδεκανήσου Παπανικολάου 8 – 10
Περιφερειακή Διεύθυνση – 015 Βενιζέλου 38 68100 Αλεξανδρούπολη 2551084833
– Αλεξ/πολη – Έβρου
Περιφερειακή Διεύθυνση – 016 Προμαχώνος & Σ. 34100 Χαλκίδα 22210-62792-3 / 6308
– Χαλκίδα – Εύβοιας Καπνίση
Περιφερειακή Διεύθυνση – 017 Ρήγα Φεραίου & 36100 Καρπενήσι 22370-80092
– Καρπενήσι – Ευρυτανίας Αθανασίου Κυριαζή
Περιφερειακή Διεύθυνση – 018 Τεμπονέρα 24 29100 Ζάκυνθος 26950-43987 , 26950-
– Ζάκυνθος – Ζακύνθου 43986
Περιφερειακή Διεύθυνση – 019 Μανωλοπούλου 31 27100 Πύργος 26210-20170-3
– Πύργος – Ηλείας (Διοικητήριο)
Περιφερειακή Διεύθυνση – 020 Κωτουνίου 8 59100 Βέροια 23310-78180 , 78190
– Βέροια – Ημαθίας
Περιφερειακή Διεύθυνση – 021 Καζάνη 4 71201 Ηράκλειο 2810-246777
– Ηράκλειο – Ηρακλείου
Περιφερειακή Διεύθυνση – 022 23ης Φεβρουαρίου 21 46100 Ηγουμενίτσα 26650-24771 , 27663 ,
– Ηγουμενίτσα – Θεσπρωτίας 25673
Περιφερειακή Διεύθυνση – 023 Σαπφούς 3 54627 Θεσσαλονίκη 2310 – 594800
– Θεσσαλονίκη – Θεσσαλονίκης
Περιφερειακή Διεύθυνση – 024 Πυρσινέλλα 4 45332 Ιωάννινα 2651079738-2651083085
– Ιωάννινα – Ιωαννίνων
Περιφερειακή Διεύθυνση – 025 Εθνικής Αντιστάσεως 65403 Καβάλα 2510-291248 , 250 , 251 ,
– Καβάλα – Καβάλας 20 636
Περιφερειακή Διεύθυνση – 026 Νικ. Πλαστήρα 62 43100 Καρδίτσα 24410-80150
– Καρδίτσα – Καρδίτσας
Περιφερειακή Διεύθυνση – 027 Λ. Κύκνων 28 – 52100 Καστορια 24670-21132
– Καστορια – Καστοριάς Αθανασίου Διάκου
Περιφερειακή Διεύθυνση – 028 Θεοτόκη 154, 7η 49100 Κέρκυρα 26610-81267 , 26610-
– Κέρκυρα – Κερκύρας Πάροδος 81262
Περιφερειακή Διεύθυνση – 029 Σταύρου Μεταξά 8 28100 Αργοστόλι 26710-29049
– Αργοστόλι – Κεφαλληνίας
Περιφερειακή Διεύθυνση – 030 Μητροπόλεως 42 61100 Κιλκίς 23410-27888 , 23410-
– Κιλκίς – Κιλκίς 75326
Περιφερειακή Διεύθυνση – 031 Διοικητήριο Κοζάνης 50100 Κοζάνη 2461029839
– Κοζάνη – Κοζάνης
Περιφερειακή Διεύθυνση – 032 Αγίου Νικολάου 29 20100 Κόρινθος 27410-73284 , 27410-
– Κόρινθος – Κορινθίας 73285
Περιφερειακή Διεύθυνση – 033 Πετρίδη,Πετρίτση, Ερμούπολη 22810-79205 ,-80925
– Ερμούπολη – Κυκλάδων 84100
Πλουτάρχου
Περιφερειακή Διεύθυνση – 034 Λυκούργου 104-106 23100 Σπάρτη 27310-89173 , 27310-
– Σπάρτη – Λακωνίας 82536
Περιφερειακή Διεύθυνση – 035 Κύπρου 12 41221 Λάρισα 2410-539920
– Λάρισα – Λάρισας
Περιφερειακή Διεύθυνση – 036 Λασθένους 15 72100 Άγιος Νικόλαος 28410-89050 ,-82843
– Αγ. Νικόλαος – Λασιθίου
Περιφερειακή Διεύθυνση – 037 Π. Βοστάνη 28 81100 Μυτιλήνη 22510-48310-48320
– Μυτιλήνη – Λέσβου
Περιφερειακή Διεύθυνση – 038 Στράτου Τσέλιου 16 31100 Λευκάδα 26450-23985 , 26450-
– Λευκάδα – Λευκάδας 26743
Περιφερειακή Διεύθυνση – 039 Κουντουριώτου 4 & 38333 Βόλος 24210-94110
– Βόλος – Μαγνησίας Θρακών
Περιφερειακή Διεύθυνση – 040 Θεμιστοκλέους 106 & 24100 Καλαμάτα 27210-63596 , 27210-
– Καλαμάτα – Μεσσηνίας Πλατεία Αναλήψεως 63680 , -63599
Περιφερειακή Διεύθυνση – 041 Μ.Καραολή & Σμύρνης 67100 Ξάνθη 25410-84063 ,-65416
– Ξάνθη – Ξάνθης
Περιφερειακή Διεύθυνση – 042 Αγ. Δημητρίου 17 58200 Έδεσσα 23810-51580
– Έδεσσα – Πέλλας
Περιφερειακή Διεύθυνση – 043 Βότση 2 60100 Κατερίνη 23510-47210
– Κατερίνη – Πιερίας
Περιφερειακή Διεύθυνση – 044 Εθνικής Αντίστασης 48100 Πρέβεζα 26820-89632
– Πρέβεζα – Πρέβεζας 121
Περιφερειακή Διεύθυνση – 045 Δημοκρατίας 10 74100 Ρέθυμνο 28310-20837 , 28310-
– Ρέθυμνο – Ρεθύμνου 20838
Περιφερειακή Διεύθυνση – 046 Χαριλάου Τρικούπη 50 69100 Κομοτηνή 25310-81730
– Κομοτηνή – Ροδόπης
Περιφερειακή Διεύθυνση – 047 Θεμ. Σοφούλη & 83100 Σάμος 22730-89657
– Σάμος – Σάμου Γράμμου
Περιφερειακή Διεύθυνση – 048 Βενιζέλου 26 62100 Σέρρες 23210-68012
– Σέρρες – Σερρών
Περιφερειακή Διεύθυνση – 049 Πλούτωνος 8 42100 Τρίκαλα 24310-77141
– Τρίκαλα – Τρικάλων
Περιφερειακή Διεύθυνση – 050 Βύρωνος 28 35100 Λαμία 22310-66000 , 66001
– Λαμία – Φθιώτιδας
Περιφερειακή Διεύθυνση – 051 25ης Μαρτίου 9 53100 Φλώρινα 23850-44646
– Φλώρινα – Φλώρινας
Περιφερειακή Διεύθυνση – 052 Ι. Γάτου 38 33100 Άμφισσα 22650-79345 , 22650-
– Άμφισσα – Φωκίδας 72583
Περιφερειακή Διεύθυνση – 053 Ασκληπιού 28 63100 Πολύγυρος 23710-21895 ,-21893
– Πολύγυρος – Χαλκιδικής
Περιφερειακή Διεύθυνση – 054 Μπονιαλή 2 73133 Χανιά 28210-47101 , 28210-
– Χανιά – Χανίων 47100
Περιφερειακή Διεύθυνση – 055 Κουντουριώτου 15 82100 Χίος 22710-40155 , 22710-
– Χίος – Χίου 81073 , -81074

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΕ.ΔΙ. ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Λάρισας, Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Πιερίας, Ημαθίας, Φλώρινας, Πέλλας και Κιλκίς να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης και να εξετάζονται από την Α΄ Υγειονομική Επιτροπή.

2. Οι ΠΕ.ΔΙ. Χαλκιδικής, Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης όπου θα εξετάζονται από την Β΄ Υγειονομική Επιτροπή η οποία θα εξετάζει και τα αιτήματα της ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης.

3. Οι ΠΕ.ΔΙ. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Πειραιά προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή.

4. Οι ΠΕ.ΔΙ. Ερμούπολης-Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ρόδου-Δωδεκανήσου να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Αχαρνών – Κεντρικού Τομέα Αθήνας, προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή.

5.Οι ΠΕ.ΔΙ. Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Παλλήνης προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή.

6.Οι ΠΕ.ΔΙ. Αχαΐας, Ηλείας, Αρκαδίας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Καλλιθέας προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή.

7.Οι ΠΕ.ΔΙ. Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Ελευσίνας προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή

8.Οι ΠΕ.ΔΙ. Καρδίτσας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευβοίας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Αγ. Παρασκευής προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή

9.Οι ΠΕ.ΔΙ. Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Αιγάλεω προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή