ΕΟΠΥΥ. Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής στα δημοτικά σχολεία

eopyyΕΟΠΥΥ
Μαρούσι, 16/12/2013
Αρ. Πρωτ.: οικ. 39973

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Προγράμματος Προληπτικής Οδοντιατρικής από τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ»

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν εγκρίσεως του σχετικού αιτήματος μας (έγγραφο με αρ.πρωτ. 175643/ Γ7 19 – 11 – 13 του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) για το Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής του ΕΟΠΥΥ στους μαθητές/τριες της Α’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013 – 2014, οι Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ των οποίων οι οδοντίατροι και οι επισκέπτες/τριες υγείας δήλωσαν συμμετοχή μπορούν να προχωρήσουν στον σχεδιασμό των επισκέψεων στα σχολεία σε συνεννόηση με τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής ευθύνης τους .

Επισημαίνουμε ότι στο σχεδιασμό των επισκέψεων δεν πρέπει να περιλαμβάνονται τα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία και τα 150 σχολεία δυσπρόσιτων περιοχών στα οποία υλοποιείται οδοντιατρικό πρόγραμμα από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. (ΓΕΡΑ ΔΟΝΤΙΑ)

Προτεραιότητα δίδεται στα υπόλοιπα Δημοτικά Σχολεία

Το υλικό του προγράμματος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr) και περιλαμβάνει

1. το ενημερωτικό δελτίο για τους γονείς

2. το έντυπο επικοινωνίας με τους γονείς

3. το ατομικό δελτίο οδοντιατρικής εξέτασης του μαθητού / τριας της Α’ τάξης

4. έντυπο οδηγιών στοματικής υγιεινής και διατροφής κατά ηλικίες

Ο εξεταστής που διενεργεί την κλινική εξέταση, σε συνεργασία με τον επισκέπτη / τρια υγείας, θα καταγράφει τα ευρήματα μόνο στα βιβλιάρια υγείας των μαθητών (ανάγκη για σφραγίσματα ή για ορθοδοντική εκτίμηση).

Το έντυπο επικοινωνίας με τους γονείς θα χρησιμοποιείται στην περίπτωση όπου ο μαθητής/τρια δεν έχει προσκομίσει το βιβλιάριο υγείας του.

Επίσης κατά την διάρκεια της εξέτασης συμπληρώνει το ατομικό δελτίο και δίνει σε κάθε μαθητή/τρια το έντυπο οδηγιών στοματικής υγιεινής.

Εξαιρούνται οι μαθητές/τριες οι κηδεμόνες των οποίων μετά την διανομή του ενημερωτικού δελτίου δεν έδωσαν την σχετική συγκατάθεση για την συμμετοχή του παιδιού τους στην οδοντιατρική εξέταση.

Η έντυπη έγχρωμη αναπαραγωγή του υλικού που θα διανεμηθεί στους μαθητές/τριες και στους γονείς τους και του υλικού της εξέτασης θα γίνει με την ευθύνη των οδοντιάτρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και του Διευθυντού της Μονάδος Υγείας του ΕΟΠΥΥ μέσω της διαδικασίας έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Η οργάνωση της επίσκεψης στο σχολείο συνοπτικά έχει ως εξής :

1. παράδοση σ το σχολείο του ενημερωτικού δελτίου για τους γονείς και προγραμματισμός της ημέρας της οδοντιατρικής εξέτασης

2. ενημέρωση των μαθητών για την διαδικασία της οδοντιατρικής εξέτασης και παρουσίαση των οδηγιών οδοντιατρικής πρόληψης και στοματικής υγιεινής με απλά λόγια την ημέρα της εξέτασης

3. απλή οδοντιατρική επισκόπηση της στοματικής κοιλότητας του κάθε μαθητή με γλωσσοπίεστρο μιας χρήσης εκτός από τους μαθητές που οι γονείς τους δεν έχουν συναινέσει στην εξέταση

4. συμπλήρωση του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή με τα ευρήματα της εξέτασης (σφραγίσματα ή ορθοδοντική εκτίμηση) ή συμπλήρωση του δελτίου επικοινωνίας για τους γονείς στην περίπτωση που ο μαθητής δεν έχει προσκομίσει το βιβλιάριο υγείας

5. παράδοση του βιβλιαρίου ή του δελτίου επικοινωνίας στον μαθητή μαζί με το έντυπο με τις οδηγίες στοματικής υγιεινής και πρόληψης

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι οδοντίατροι – εξεταστές παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα ατομικά δελτία εξέτασης των μαθητών σε κλειστό φάκελο ανά σχολείο στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, στην Διεύθυνση Αξιολόγησης & Διασφάλισης Ποιότητας (Υπεύθυνος Οδοντίατρος του Προγράμματος : Νίκος Κοντοές).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ