ΕΟΠΥΥ. Συμβάσεις με Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ)

Αριθμ. Γ3β/ΓΠ/οικ.57299 – ΦΕΚ B 2353 – 28.07.2016
Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ), εκτός νοσοκομείων και κλινικών