ΕΟΠΥΥ. Συνοδοί ασθενών. Αποζημιώσεις αεροπορικών μετακινήσεων

ΕΟΠΥΥ. Συνοδοί ασθενών. Αποζημιώσεις αεροπορικών μετακινήσεων

ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»

Στο άρθρο 10 του ισχύοντα ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ ορίζονται οι προϋποθέσεις για τις μετακινήσεις των ασφαλισμένων και ειδικότερα: στις περιπτώσεις που υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης της κατάστασης της υγείας τους (εκτός του τόπου κατοικίας τους) πλήρως δικαιολογημένοι με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού και έγκριση από το Δ/ντη της υγειονομικής μονάδας του ΕΟΠΥΥ ή τον αναπληρωτή του, δικαιολογείται η μετακίνηση με αεροπλάνο

Επειδή η Υπηρεσία μας δεχόταν πληθώρα αιτημάτων για μετακίνηση αεροπορικώς με συνοδό, έθεσε το θέμα στο ΔΣ του Οργανισμού

Το ΔΣ του Οργανισμού με την αρ. 734/245/7-10-2015 Απόφασή του ενέκρινε την απόδοση δαπάνης μετακίνησης αεροπορικώς των συνοδών των ασθενών οι οποίοι είναι ανήλικοι, υπερήλικοι (άνω των 65 ετών), καθώς και των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, πιστοποιούμενη από ΚΕΠΑ ή άλλη αρμόδια υγειονομική επιτροπή, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου υγειονομικού οργάνου

Κατόπιν τούτου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα αποδίδουν τις σχετικές δαπάνες μετακίνησης με αεροπλάνο των συνοδών των  ασθενών των ανωτέρω περιπτώσεων, εφ’ όσον ισχύουν τα προβλεπόμενα της παρ. Ηβ του άρθρου 10

Τέλος εφιστούμε την προσοχή τόσο στους ιατρούς που εκδίδουν γνωματεύσεις περί αδυναμίας αντιμετώπισης του  περιστατικού στον τόπο κατοικίας του ασθενούς και αναγκαιότητας μετακίνησης αεροπορικώς, όσο και στους ελεγκτές ιατρούς που εγκρίνουν την μετακίνηση ασθενών, να εξετάζουν τη σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης (εξαιρετικοί λόγοι άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης της κατάστασης)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ. ΚΟΝΤΟΣ