Έως τις 18 Ιουνίου 2014 η πληρωμή δικαστικών αντιπροσώπων, γραμματέων κλπ

Το υπουργείο Οικονομικών διαβεβαιώνει ότι το αργότερο έως τις 18 Ιουνίου 2014 θα έχει καταβληθεί η εκλογική αποζημίωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΓΓΠΣ στις 16 Ιουνίου 2014 θα σταλούν οι εντολές πληρωμής στην Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ (ΔΙΑΣ) και το αργότερο μέσα σε δύο ημέρες, ήτοι έως τις 18 Ιουνίου 2014 τα χρήματα θα έχουν μπει στο λογαριασμό των 50.000 δικαστικών αντιπροσώπων, γραμματέων, εφόρων, αναπληρωτών εφόρων και αναπληρωτών δικαστικών αντιπροσώπων.